Treba alebo nie ?

Treba alebo nie ?

Stavebné povolenie pre mobilný dom v roku 2020

Rastúce ceny nehnuteľností, pozemkov a ťažké podmienky na získanie hypotéky pomáhajú k rastúcej obľube mobilných domov. Slovenský spotrebiteľ stále viac siaha po tejto variante v súvislosti s vytvorením celoročného bývania. Zásadná otázka vzniká v oblasti stavebného povolenia. Je nutné, alebo nie?

Rok 2019 nepriniesol v tomto smere žiadnu zásadnú zmenu a nečakáme, že by tomu bolo tento rok inak. Stavebné povolenie nie je pri výstavbe mobilného domu treba. Avšak návšteve príslušného úradu sa nevyhneme. Jeho súhlas budeme potrebovať. Na čo sa teda musíme pripraviť?

Súčasťou územného plánovania

Podľa zákona sa mobilný dom považuje za výrobok, ktorý plní funkciu stavby. A vďaka tomu sa na neho vzťahujú všetky náležitosti spojené so stavebným zákonom. Pre umiestnenie mobilného domu nemusíme vybavovať stavebné povolenie, postačí nám získať súhlas stavebného úradu.

V takom prípade musíte preukázať, že ste vlastníkmi pozemku a zároveň mať k dispozícii dokumentáciu k stavbe. Zároveň je potrebné mať vyjadrenie od technickej a dopravnej infraštruktúry z miesta, kde sa bude dom nachádzať. Ak je všetko v poriadku a úrad vašej veci vyhovie, môžete sa pustiť do realizácie.

Komplikácie môžu nastať, ak sa chystáte postaviť objekt bližšie ako 2 metre k inej parcele. Tu musíte požiadať o súhlas vlastníkov okolitých pozemkov, čo podľa zákona trvá 30 dní.

Kvalitná stavby bez problémov

Ako bolo povedané, tak je mobilný dom posudzovaný podľa rovnakých pravidiel ako každá iná stavba. V tomto smere zákon stanovuje požiadavka na použitie len takých výrobkov, materiálov a konštrukcií, ktoré svojou spôsobilosťou zaručujú, že stavba splní požiadavky na mechanickú odolnosť a stabilitu, požiarnu bezpečnosť, hygienu, ochranu životného prostredia a ďalšie nevyhnutné parametre. Čiže aj certifikácia.

Financovanie mobilného domu

Stavebné povolenie tak potreba nie je. S tým zároveň súvisí aj následné kroky spojené s užívaním. Keďže sa jedná iba o výrobok plniace funkciu stavby, po svojej realizácii sa nemusí súhlasné rozhodnutie. To znamená, že nie je zapísaný do katastra nehnuteľností a nezískame popisné číslo. Banky však začínajú byť v tomto smere viac tolerantné vďaka vzrastúcemu záujmu o tento štýl bývania.


Zdroj : Copyright © 2017 Hobbytec.sk